Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej

Agata Szczukocka

Szczukocka, Agata; ORCID: 0000-0003-3525-5604
Poziom i dynamika zmian zatrudnienia w sektorze rolnym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
Size and Changes of Employment in the Agricultural Sector in Poland Against a Background of These in the Other EU Member States
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 114-122