Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Aneta Zakrzewska

Zakrzewska, Aneta
Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
The Influence of Polish Integration into the European Union on Innovation Activities of Food Processing Industry Enterprises in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 150-159