Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie

Małgorzata Gajewska

Gajewska, Małgorzata
Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie
European Integration and the Performance of Agricultural Productive Cooperatives in the Opole Region
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 17-24