Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009

Aleksandra Kowalczyk

Kowalczyk, Aleksandra
Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009
Polish Foreign Trade in Ornamental Plants Over the Years 1996-2009
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 25-35