Zmiany w handlu zagranicznym owocami i warzywami w Polsce w latach 2001-2010

Karolina Jąder

Jąder, Karolina; ORCID: 0000-0002-4047-7386
Zmiany w handlu zagranicznym owocami i warzywami w Polsce w latach 2001-2010
Changes in Polish Foreign Trade in Fruit and Vegetables in 2001-2010
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 36-45