Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Teresa Nowogródzka

Nowogródzka, Teresa
Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Current Status and Prospects of Organic Farming in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 54-65