Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji

Zdzisław Puślecki

Puślecki, Zdzisław
Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji
Interdependences Within the Agricultural Policy Between the WTO and the European Union in the Conditions of Globalisation
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 66-76