Pozycja konkurencyjna obszarów wiejskich powiatów woj. wielkopolskiego pod względem ich wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą

Małgorzata Dolata

Dolata, Małgorzata
Pozycja konkurencyjna obszarów wiejskich powiatów woj. wielkopolskiego pod względem ich wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą
Competitive Standing of Rural Areas in the Wielkopolskie Voivodeship Districts with Respect to their Endowment with the Economic Infrastructure
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 7-16