Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011

Stanisław Stańko

Stańko, Stanisław; ORCID: 0000-0001-9698-9316
Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011
Tendencies in the Pig Meat Production and Foreign trade in Poland in 1990-2011
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 2, s. 77-85