Wpływ akcesji do UE na zmiany polskiej produkcji ogrodniczej i handlu zagranicznego produktami ogrodniczymi oraz na poziom wybranych wskaźników konkurencyjności tego sektora

Bożena Nosecka

Nosecka, Bożena
Wpływ akcesji do UE na zmiany polskiej produkcji ogrodniczej i handlu zagranicznego produktami ogrodniczymi oraz na poziom wybranych wskaźników konkurencyjności tego sektora
Impact of the Polish Accession to the EU on Changes in the Foreign Trade and Production of Horticultural Products as well as on the Level of Sector's Certain Competitiveness Indices
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 4, s. 114-123