Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego

Iwona Szczepaniak

Szczepaniak, Iwona; ORCID: 0000-0002-1511-4428
Ocena wpływu innowacji na rozwój przemysłu spożywczego
Assessment of Innovation Influence on the Food Industry Development
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 4, s. 135-149