Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy

Marcin Bukowski

Bukowski, Marcin
Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy
Renewable Energy Financial Support Mechanisms in Poland and Other European Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 4, s. 14-24