Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce

Patrycjusz Zarębski

Zarębski, Patrycjusz
Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce
Investment Attractiveness of Rural Areas in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 4, s. 169-178