Dochodowość uprawy wybranych roślin strączkowych a ryzyko dochodowe i produkcyjne

Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek

Czerwińska-Kayzer, Dorota
Florek, Joanna
Dochodowość uprawy wybranych roślin strączkowych a ryzyko dochodowe i produkcyjne
Profitability of Selected Legumes Crops Against the Income and Production Risk
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, vol.12(27), nr 4, s. 25-36