Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce

Wioleta Sobczak

Sobczak, Wioleta; ORCID: 0000-0003-3812-3877
Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce
The Degree of Fruit and Vegetables Growers Self-Organization in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 119-127