Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego

Piotr Sznajder

Sznajder, Piotr
Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego
Impact of World Sugar Prices Volatility on Financial Standing and Economic Performance of the Sugar Sector
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 137-145