Integracja gospodarcza w sektorze rolniczym wobec uczestnictwa Białorusi w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej

Vladimir Glovkov, Vasil Komik, Anna Sytchevnik

Glovkov, Vladimir
Komik, Vasil
Sytchevnik, Anna
Integracja gospodarcza w sektorze rolniczym wobec uczestnictwa Białorusi w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej
Economic Integration in the Agricultural Sector in the Light of the Byelorussian Participation in the Eurasian Economic Community
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 18-23