Ubezpieczenia upraw rzepaku od skutków złego przezimowania; uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne

Aleksandra Hęćka, Krzysztof Łyskawa

Hęćka, Aleksandra
Łyskawa, Krzysztof
Ubezpieczenia upraw rzepaku od skutków złego przezimowania; uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne
Rape Crop Insurance from the Effects of Winter Kills Conditioned by Environmental and Economic Factors
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 24-36