Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi

Anna Bońkowska, Agnieszka Stefanowska

Bońkowska, Anna
Stefanowska, Agnieszka
Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi
European Union's Foreign Trade in Ornamental Plants
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 37-48