Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje w rozwoju

Michał Jerzak

Jerzak, Michał
Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje w rozwoju
Commodity Exchanges in the World; The Current Status and Trends in the Development
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 49-57