Pomiar zmienności cen na rynku ziarna roślin strączkowych uprawianych w Polsce oraz rynku śruty sojowej

Małgorzata Just, Magdalena Śmiglak-Krajewska

Just, Małgorzata
Śmiglak-Krajewska, Magdalena
Pomiar zmienności cen na rynku ziarna roślin strączkowych uprawianych w Polsce oraz rynku śruty sojowej
Measurement of Price Volatility for the Grain of Legume Plants Grown in Poland and for the Soy Cake
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 58-69