Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce

Arkadiusz Piwowar

Piwowar, Arkadiusz; ORCID: 0000-0001-5676-9431
Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce
Economic and Financial Situation of Producers and the Supplydemand Changes in the Mineral Fertilizers Market in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 96-106