Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka - zagadnienia prawne i ekonomiczne

Aneta Suchoń

Suchoń, Aneta; ORCID: 0000-0002-5410-7853
Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka - zagadnienia prawne i ekonomiczne
Cooperatives as an Important Entities Operating in the Milk Market - the Legal and Economic Issues
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 108-120