Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO

Anna Wróbel

Wróbel, Anna
Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO
The Position of India in the WTO Agricultural Negotiations
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 121-130