Przemysł spożywczy krajów Unii Europejskiej w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011

Anna Żelazowska-Przewłoka

Żelazowska-Przewłoka, Anna
Przemysł spożywczy krajów Unii Europejskiej w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011
Food Industry in the Countries of the European Union During the Economic Crisis of 2007-2011
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 131-138