Rolnictwo w Chinach: rozwój, wyzwania i problemy

Ewa Cieślik

Cieślik, Ewa
Rolnictwo w Chinach: rozwój, wyzwania i problemy
Agriculture in China: Development, Challenges, and Problem
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 19-28