Regulacje prawne dotyczące roślin genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej

Katarzyna Lechowicz

Lechowicz, Katarzyna
Regulacje prawne dotyczące roślin genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej
Legal Regulations on Genetically Modified Crops in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 29-39