Główne tendencje w obrocie międzynarodowym zbożem w obliczu światowego wzrostu cen żywności; analiza na przykładzie największych eksporterów i importerów zbóż w latach 2006-2011

Dominika Malchar-Michalska

Malchar-Michalska, Dominika
Główne tendencje w obrocie międzynarodowym zbożem w obliczu światowego wzrostu cen żywności; analiza na przykładzie największych eksporterów i importerów zbóż w latach 2006-2011
Global Cereals Trade Trends During the World Surge of Food Prices; The Analysis of Global Leaders in the Exports and Imports of Cereals 2006-2011
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 40-50