Wydajność pracy jako jeden z elementów decydujących o międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego

Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk

Mroczek, Robert; ORCID: 0000-0003-2238-3885
Tereszczuk, Mirosława; ORCID: 0000-0002-5891-9306
Wydajność pracy jako jeden z elementów decydujących o międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego
Labour Productivity as a Crucial Factor in the International Competitiveness of the Polish Food Industry
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 51-58