Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej

Katarzyna Stabryła-Chudzio

Stabryła-Chudzio, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-9975-1899
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej
Actual Challenges for the Common Agricultural Policy
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 79-88