Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w Unii Europejskiej

Anna Budzyńska

Budzyńska, Anna
Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w Unii Europejskiej
The Restructuring Processes of Sugar Market in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 9-18