Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolnospożywczymi

Elżbieta Kacperska

Kacperska, Elżbieta; ORCID: 0000-0002-6810-7037
Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolnospożywczymi
Polish Trade Relations with Germany in 2003-2012 with Particular Emphasis on Trade in Agri-Food Products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 104-116