Grunty nierolne w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

Tomasz Klusek

Klusek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-7304-2760
Grunty nierolne w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa
Non-Agricultural Land Belonging to the Agricultural Property Agency
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 126-135