Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech

Małgorzata Kołodziejczak

Kołodziejczak, Małgorzata; ORCID: 0000-0001-5615-5560
Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech
Organization of Agricultural Consulting in Germany
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 136-144