Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011

Tomasz Białowąs

Białowąs, Tomasz
Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011
Position of Least Developed Countries in World Agricultural Trade in the Years 2000-2011
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 16-25