Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku

Andrzej Parzonko

Parzonko, Andrzej; ORCID: 0000-0003-0244-1996
Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku
Competitiveness of Polish Dairy Farms in the European Arena Against Changes in EU Agricultural Policy After 2014
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 192-202