Aktualny stan sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Anna Maria, Małgorzata Powałka

Maria, Anna
Powałka, Małgorzata
Aktualny stan sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
The Agricultural Biogas Sector in Poland as Compared to Other European Union Member-Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 203-212