Zmiany cen na międzynarodowym rynku oleistych w okresie upowszechnia się odmian zmodyfikowanych genetycznie

Jerzy Rembeza

Rembeza, Jerzy
Zmiany cen na międzynarodowym rynku oleistych w okresie upowszechnia się odmian zmodyfikowanych genetycznie
Price Changes in International Oilseed Market During Dissemination of Genetically Modified Varieties
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 213-221