Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011

Maria Zuba

Zuba, Maria
Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011
Changes in the Sector of the Cooperative Banking in Europe During 2004-2011
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 232-242