Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej

Piotr Cymanow, Anna Florek-Paszkowska

Cymanow, Piotr
Florek-Paszkowska, Anna
Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej
Assessment of migration potential of youth from peripheral areas in south - east Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 46-54