Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce

Arkadiusz Artyszak

Artyszak, Arkadiusz
Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce
The Effect of the EU Sugar Market Reforms on Trade Results for Sugar in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 7-14