Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego

Nataliya Fesyuk, Maria Parlińska

Fesyuk, Nataliya
Parlińska, Maria; ORCID: 0000-0003-3323-7779
Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego
Use of EU Funds for Agricultural Development in the Mazowiecki Voivodeship
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 76-87