Wybrane uwarunkowania inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011

Roma Ryś-Jurek

Ryś-Jurek, Roma
Wybrane uwarunkowania inwestowania w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004-2011
The Selected Determinants of Investment in Agricultural Farms in the European Union in Years 2004-2011
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 108-119