Polski i światowy rynek malin i ich przetworów

Łukasz Zaremba

Zaremba, Łukasz
Polski i światowy rynek malin i ich przetworów
Polish and Global Market of Raspberries and their Preserves
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 148-156