Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską
Concentration and Specialisation of Agricultural Holdings in the Process of European Union Integration
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 157-169