Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów

Renata Grochowska, Stanisław Mańko

Grochowska, Renata
Mańko, Stanisław
Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów
The Agricultural Productivity of the Polish Farms as Compared to Other Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 25-33