Zmiany zapotrzebowania na białko paszowe w kontekście rozwoju produkcji zwierzęcej i sytuacji na światowym rynku surowców wysokobiałkowych

Wiesław Dzwonkowski, Magdalena Renata

Dzwonkowski, Wiesław
Renata, Magdalena
Zmiany zapotrzebowania na białko paszowe w kontekście rozwoju produkcji zwierzęcej i sytuacji na światowym rynku surowców wysokobiałkowych
Changes in Demand for Protein Feed in the Context of the Development of animal Production and the Situation on the World Market for Raw Materials of High Protein
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 5-15