Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce

Magdalena Kozera

Kozera, Magdalena
Zmiany efektywności zasobów przedsiębiorstw rolniczych w Polsce
The Changes of the Agriculture Resources Efficiency in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 55-62