Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw domowych i jej uwarunkowania

Wacław Laskowski

Laskowski, Wacław
Dochodowa elastyczność wydatków polskich gospodarstw domowych i jej uwarunkowania
Income Elasticity of Polish Household Expenditure and its Determinant Factors
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 63-74