Rynek pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej

Ewa Rollnik-Sadowska

Rollnik-Sadowska, Ewa
Rynek pracy na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej
Labour Market in Rural Areas in the European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 75-85